Warunki wspolpracy

I. Rejestracja

Aby nawiązać z nami współpracę zapraszamy do rejestracji wypełniając krótki formularz rejestracyjny. W celu weryfikacji Twojej firmy prosimy o jednorazowe przesłanie dokumentów: NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji. Dokumenty prosimy wysłać na adres: marketing@solsen.pl. Po pomyślnej weryfikacji aktywujemy konto, o czym poinformujemy Cię mailowo. Konto zostanie aktywowane w ciągu 48 godzin.
Dzięki rejestracji na naszej stronie internetowej w prosty i szybki sposób można wyceniać produkty oraz bezpłatnie korzystać z agencyjnych narzędzi.

II. Jak składać zamówienia?

Zamówienia będą przyjmowane za pośrednictwem naszego Działu Handlowego wyłącznie w formie pisemnej.
Pamiętaj, że ceny, które pojawią w konfiguratorze, są cenami podglądowymi i wymagają dalszej akceptacji przez nasz Dział Handlowy! W związku z tym uprzejmie prosimy o przesłani plików, które pozwolą nam dokładnie wycenić Państwa zamówienie. Pliki będą przyjmowane w formatach: AI, CDR, EPS, PDF. W przypadku pełno kolorowych projektów do druku metoda UV np.: na pendrive w kształcie kart , pliki prosimy dostarczać w formacie JPG, PNG lub PDF w rozdzielczości 300dpi.

Po akceptacji cen przez nasz Dział Handlowy prosimy o wypełnienie formularza zamówienia, pamiętając w szczególności o: nazwie i adresie firmy, NIP, nr tel., adres e-mail, czytelnym podpisie i pieczątce. Podpisanie formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy SOLSEN do wystawienia faktury VAT oraz z akceptacją regulaminu, polityki prywatności i warunków współpracy!
Jeśli jeszcze nie zapoznałaś się z naszym regulaminem i polityką prywatności, uprzejme prosimy o nadrobienie zaległości.

III. Płatność

Naszym celem jest wspieranie naszych klientów, zapewnienie im doskonałej obsługi oraz dostępności oferowanych przez nas produktów. To zmusza nas do niezbędnej dyscypliny finansowej. Dlatego też podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą towaru. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń z Twoim Opiekunem.

Nasza firma oferuje również dla stałych klientów kredyt kupiecki. Wysokość Twojego kredytu kupieckiego oraz termin płatności uzależnione są od potencjału Twojej firmy, potrzeb, możliwości handlowych, historii i wysokości transakcji.

Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych przestrzegania terminów płatności. W przypadkach, gdy Twoje płatności docierają do nas z opóźnieniem zmuszeni jesteśmy obciążyć Cię odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy zalegasz z dokonaniem płatności wobec SOLSEN zmuszeni jesteśmy do odmowy przyjęcia kolejnych Twoich zamówień a w razie konieczności także do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji, do momentu otrzymania zaległej płatności.

IV. Zastrzeżenia własności przedmiotu sprzedaży

Towar przez Ciebie zakupiony staje się Twoją własnością w momencie uregulowania całej należności za ten towar. Do tego czasu prawnym właścicielem towaru jest SOLSEN.

V. Termin realizacji

Twoje zamówienia staramy się realizować w najkrótszych terminach. Zlecenia na towary niezdobione z oferty SOLSEN, które są dostępne w polskim magazynie w dniu składania zamówienia, złożone do godziny 12:00 będą wysyłane w przeciągu dwóch dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych.
Terminy realizacji towarów ze znakowaniem będą ustalane indywidualnie z naszym Działem Handlowym. Standardowo zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku pilnych realizacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, który uczyni wszystko co jest możliwe, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.

Czas realizacji na towar z magazynu zewnętrznego trwa odpowiednio: dla pendrive’ów do 10 dni roboczych, dla powerbanków do 15 dni roboczych.

VI. Zmiany, anulowanie zamówień złożonych w SOLSEN

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia błędnie lub nie w pełni wypełnionych formularzy zamówienia. Wprowadzenie ewentualnych poprawek do kwestionariusza jest możliwe tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji przez nasz Dział Handlowy! W przypadku wycofania się z realizacji zamówienia jesteś zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych przez SOLSEN kosztów wynikającymi z fazy, w jaką weszło zlecenie. W przypadkach, gdy zamówienie nie weszło jeszcze w fazę realizacyjną nie obciążymy Cię żadnymi opłatami związanymi z anulowaniem zamówienia.

VII. Transport

Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Czas dostawy trwa standardowo do 2 dni.
Na Twoje życzenie dostawy możemy zrealizować jako tzw. przesyłki „no-name”. Kartony są oklejone taśmą neutralną a na dokumentach przewozowych możesz występować, jako Nadawca przesyłki. Również dołączone dokumenty wydania magazynowego do przesyłki w żaden sposób nie identyfikują nas, jako Dostawcy a co za tym idzie realizujemy bezpośrednie wysyłki do Twoich Klientów w Twoim imieniu.

Firma SOLSEN nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przez firmy kurierskie lub inne czynniki, które zaistniały po przekazaniu towaru przewoźnikowi – dotyczy to sytuacji, na które wpływu nie mamy.

Wysyłany przez nas towar jest ubezpieczony. Towar pakujemy starannie i zabezpieczamy go taśma dobrej jakości. Jeśli w momencie przyjęcia towaru od firmy kurierskiej zauważysz, że kartony są naruszone lub towar został uszkodzony, jesteś zobowiązany do odnotowania tego faktu na podpisywanym lisie przewozowym w obecności kuriera.

Jeżeli wartość zamówienia przekroczy 2500zł netto, nasza firma pokrywa koszt transportu.

VIII. Towar i zdobienie

Podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do tworzenia naszej oferty dbając o to, aby atrakcyjności naszej oferty towarzyszyła jej bardzo dobra jakość. Jednak ze względów technologicznych nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% zgodności koloru prezentowanego na stronie internetowej z oferowanym towarem. Także w obrębie jednej partii towaru mogą występować nieznaczne różnice w kolorystyce. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy barwą towaru prezentowanego na stronie internetowej czy też katalogu a rzeczywistą barwą towaru zamawianego.

IX. Zakup wzorów

Doskonale rozumiemy fakt, iż posiadania wzorów to bardzo poważna inwestycja ze strony naszych klientów. Bardzo zależy nam na tym, aby ta poważna decyzja finansowa stała się dla Ciebie korzystną inwestycją w Twoim biznesie.
Dlatego też na zakup wzorów z naszej oferty posiadamy rabat w wysokości 30% ceny standardowej.*

W razie wątpliwości, co do wyboru wzorów produktów, które cieszą się największą popularnością wśród klientów oraz zasługują na szczególne polecenie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy doradzą Ci najkorzystniejsze rozwiązania i podpowiedzą, jakie próbki będą najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

* Dotyczy wyłącznie produktów, które są dostępne w naszym polskim magazynie w momencie składania zamówienia na wzory.

X. Gwarancja

Wszystkie produkty z naszej oferty objęte są gwarancją:
1. pamięci flash USB objęte są 5-letnią gwarancją producenta,
2. powerbanki i inne oferowane urządzenia objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.

Zapewniamy, że produkty objęte gwarancją są wolne od defektów, wad w materiale i w wykonaniu przez czas ich użytkowania.

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
1. Samodzielnych napraw przeprowadzonych prze osoby nieuprawnione, tj. inne niż pracownicy SOLSEN.
2. Mechanicznych, chemicznych, termicznych lub elektrycznych uszkodzeń modułu pamięci, w tym również powstałych w wyniku awarii komputera lub sieci energetyczne, celowego, bądź przypadkowego uszkodzenia produktów.
3. Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkownika umieszczonej na stronie www.solsen.pl
4. Uszkodzenia spowodowane wgraniem przez użytkownika niekompatybilnego firmware.

Firma SOLSEN nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenia zapisanych na nośniku treści lub danych.

XI. Reklamacja

Chcemy odpowiadać za sprzedawane przez siebie towary. Dlatego też pragniemy rozwiązać każdy Twój problem powstały w wyniku ewentualnej reklamacji. Oczekujemy z Twojej strony sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem oraz upewnienia się czy dostarczona ilość odpowiada ilości zamówionej w ciągu najdalej 5 dni od daty dostawy.

Również uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie, jakości dostarczonych towarów w ciągu 5 dni od daty dostawy. W razie jakichkolwiek niezgodności, braków lub dostrzeżonych wad towaru prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie tego faktu do Biura Obsługi Klienta.

Oczekujemy także (w przypadku dostaw realizowanych przez wybraną przez nas firmę spedycyjną) od Państwa każdorazowego sprawdzania stanu dostarczonych opakowań w momencie dostawy towaru,. W przypadku, gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie, prosimy koniecznie odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie powiadomić o tym nasze Biuro Obsługi Klienta. W przeciwnym razie, nie możemy zobowiązać się do skutecznego załatwienia Twojej reklamacji, gdyż za uszkodzenia towaru w transporcie odpowiada przewoźnik, o ile odpowiednia adnotacja znajduje się na liście przewozowym i sporządzony został protokół uszkodzeń.

Nie możemy odpowiadać także za reklamacje towaru kupionego u nas bez zdobienia, który miałby zostać zwrócony do nas po dokonaniu na nim nadruku, grawerowania lub innego zdobienia chyba, że towar ten wykazuje ukryte wady. Refundacja kosztów reklamowanego towaru wymaga dokonania zwrotu do SOLSEN zakupionych i reklamowanych artykułów.

XII. Rozstrzygnięcie sporów

Składając zamówienie w SOLSEN klient akceptuje zasady i warunki współpracy.
W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia wszelkie powstałe spory Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu.

XIII. Prawa autorskie

Wszystkie treści, materiały, zdjęcia oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością firmy SOLSEN oraz są chronione prawem autorskim.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność firmy SOLSEN i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez Naszej pisemnej zgody.
Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Automatyczną zgodę na wykorzystywanie materiałów, zdjęć oraz elementów graficznych firmy SOLSEN otrzymują nasi kontrahenci, tylko i wyłącznie w celu sprzedaży naszych produktów i usług.